• Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Français
 • Русский
 • Norsk Nynorsk
 • Nederlands
 • Español
 • Svenska
 • български
 • Română
 • Hrvatski
 • Polski
 • Slovenščina
 • Magyar
 • עברית
 • 中文 (中国)

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ενήλικες και παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες.
Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούνε ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών).
Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους  γονείς τους χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο γονείς.
Προκρατήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις στο λεωφορείο δεν γίνονται δεκτές εκτός περιπτώσεων που αφορούν λόγους υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χρειάζονται για το εκάστοτε ταξίδι παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο φορέα.