• Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Français
 • Русский
 • Norsk Nynorsk
 • Nederlands
 • Español
 • Svenska
 • български
 • Română
 • Hrvatski
 • Polski
 • Slovenščina
 • Magyar
 • עברית
 • 中文 (中国)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί όροι συμμετοχής πελάτη σε οργανωμένο ταξίδι

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, και τις πληροφορίες, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Είμαστε γραφείο γενικού τουρισμού με την επωνυμία ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΙΚΕ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και διακριτικό τίτλο «Travel to Skiathos» που δημιουργήθηκε από την εταιρεία EUROPEAN WORLD TRAVEL. Έχει έδρα την Σκιάθο με αριθμό μητρώου
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ 07.26.Ε.60.00.00632.Υ.1.

Η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε έχει αναλάβει να προβάλει τα προϊόντα (τουριστικά πακέτα) της Travel to Skiathos. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται κατευθείαν από τον διακομιστή της Travel to Skiathos η οποία και αναρτά, διαχειρίζεται και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προβαλλόμενα τουριστικά πακέτα στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Επιλέξαμε λεωφορείο του ΚΤΕΛ ώστε να μπορείτε να ταξιδέψετε όποτε θέλετε, αρκεί να έχετε τον προβλεπόμενο χρόνο αναμονής στο σημείο έναρξης της εκδρομής (Ιάσονος 15 Βόλος-300m από το λιμάνι)

2. ΠΕΛΑΤΗΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)

Είσαστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα, σύλλογο, εταιρία κλπ. Η συμμετοχή σας σε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας αν είστε άνω των 18 ετών. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, τότε θα πρέπει να μας προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση και από τους δύο κηδεμόνες, ότι σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε, και η κάθε μια είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή μέσω ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι:  1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολοκλήρου του ποσού μετρητοίς και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Κάθε πελάτης μπορεί να συμμετάσχει στα ταξίδια που διοργανώνει το γραφείο μας μόνο εφόσον προκαταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό της προκαταβολής για το ταξίδι. Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται από το γραφείο μας και είναι διαφορετικό για κάθε εκδρομή. Το υπόλοιπο της αξίας του πακέτου εξοφλείται μέχρι πριν από την αναχώρηση.

4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ

Η αξία των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο της Travel to Skiathos. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται την ημέρα που ανακοινώνεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα ισχύοντα κοστολόγια υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, ναύλους, φόρους καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Travel to Skiathos αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν.

Οι δημοσιευμένες τιμές είναι υπολογισμένες κατ” άτομο στα δωμάτια.
Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να ταξιδέψει μόνος, το γραφείο μας δεν υποχρεούται στην ανεύρεση του δευτέρου ατόμου για την διαμονή του σε δίκλινο δωμάτιο αλλά ο ταξιδιώτης υποχρεούται να καλύψει την επιβάρυνση χρέωσης μονοκλίνου δωματίου.

Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, καυσίμων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Εάν επιθυμείτε παράταση διαμονής ή άλλη υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εκδρομής, η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή 20€ ανά αλλαγή/ανά άτομο ως λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης, πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή.

Η Travel to Skiathos διατηρεί το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές και με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Τυχόν διάθεση θέσεων σε τιμή χαμηλότερη από την αρχική, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους πελάτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν την συμμετοχή τους χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων ακυρωτικών.

Παιδιά εώς 4 έτων έχουν έκπτωση 8%.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Η Travel to Skiathos δεν διαθέτει δικά της πλοία, λεωφορεία για να θεωρείται υπεύθυνη για την σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος της είναι καθαρά διαμεσολαβητικός γι’ αυτό και οι ευθύνες της περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα της. Τέλος καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της και έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους πελάτες της. Δεν ευθύνεται όμως για έκτακτες καταστάσεις όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ) λόγω αποκλεισμού περιοχών εξ’ αιτίας απεργιών, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ.

Η Travel to Skiathos διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε εκδρομή, εάν υπάρξουν λόγοι που το επιβάλλουν, λόγοι ασφαλείας και για λόγους που κρίνεται σκόπιμο. Αν τελικώς η εκδρομή ακυρωθεί, ο πελάτης έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από τον Διοργανωτή.

Α. Μία άλλη εκδρομή με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης, η όποια διαφορά επιβαρύνει τον πελάτη.

Β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον πελάτη.

Τυχόν τραυματισμοί η κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, η Travel to Skiathos  δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από τους παραπάνω λόγους. Θα εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο για την αμέριστη συμπαράσταση και φροντίδα χωρίς να έχει την υποχρέωση κάλυψης των σχετικών εκτάκτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους τους πελάτες.

Κατά την διάρκεια της εκδρομής ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, ασθένειες, ατυχήματα, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, απαγορευτικά απόπλου πλοίων, τυχόν βλάβες, μπλόκα δρόμων). Σ’ αυτές τι περιπτώσεις όλα τα έκτακτα έξοδα για την χρησιμοποίηση άλλου μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους διακοπεί η εκδρομή στην εξέλιξή της, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το γραφείο μας.

Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της εκδρομής να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το γραφείο μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει το προκαθορισμένο πρόγραμμα της εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Αυτό γίνεται για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος της εκδρομής.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συμμετοχή σε οργανωμένη εκδρομή συνεπάγεται ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους οργανωτές (συνοδοί). Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των πελατών προς το πρόγραμμα της εκδρομής, τις υποδείξεις των συνοδών και ξεναγών. Επίσης έχει την ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες η καταστροφές προκύψουν στο ξενοδοχείο κατά την διαμονή του υπαιτιότητας του όπως επίσης και  της έγκαιρης προσέλευσης στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος. Καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη που οδηγεί της απώλειας παροχής του προγράμματος, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης για να συνδεθεί με το group, θα πρέπει να το κάνει με δική του ευθύνη και έξοδα. Η έλλειψη συνέπειας σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που δημιουργεί ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του πελάτη ακόμα και κατά την διάρκεια της εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κάθε ταξιδιώτης ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευση του στην αναχώρηση του ταξιδιού. Πελάτες από άλλες περιοχές έχουν την ευθύνη να καταφθάνουν πολύ νωρίτερα στο σημείο αναχώρησης του ταξιδιού. Σε περίπτωση απώλειας του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης ή απεργίας μέσων μεταφοράς, συνεπάγεται απώλεια του συνόλου του ταξιδίου. Εάν δεν γίνει εφικτή η σύνδεση του πελάτη με το group, δεν έχει κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

7. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που ακυρώσετε την εκδρομή σας:

 • 30 ημέρες πριν την αναχώρηση, σας επιστρέφουμε το 20% του ποσού που έχει καταβληθεί, που είναι το Φ.Π.Α και τα ακυρωτικά του ξενοδοχείου.
 • 20 ημέρες πριν την αναχώρησή σας, σας επιστρέφουμε το 15% του ποσού που έχει καταβληθεί.
 • 10 ημέρες πριν την αναχώρησή σας, χάνετε όλη τη χρηματική προκαταβολή που έχει καταβληθεί.

 

 

 

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Σε περίπτωση ειδικών προσφορών (έκπτωση τιμής, προσφορά συγκεκριμένης παροχής), η κράτηση μπορεί να προϋποθέτει απευθείας την εξόφληση της υπηρεσίας και να ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρωτικών, δηλαδή η κράτηση να μην δέχεται ακύρωση ή αλλαγή και σε περίπτωση ακύρωσης, γίνεται παρακράτηση ακυρωτικών όλο το ποσό, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου της ακύρωσης.

 

 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΙΚΕ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – «TRAVEL TO SKIATHOS»
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ 07.26.Ε.60.00.00632.Υ.1